Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Żagań oraz ziemie Księstwa Żagańskiego w czasach Piastów i Sasów. 1202-1549. KALENDARIUM
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2016
Autor: 
Mirosław Kasztel
Opis: 

Przebogate dzieje miasta Żagania oraz ziemie Księstwa Żagańskiego do dziś nie mają swego odzwierciedlenia w literaturze historycznej. W tym względzie jest ona bardzo uboga. Stan współczesnych badań nad dziejami i kulturą Żagania oraz całego Księstwa Żagańskiego, a właściwie ich dotkliwy brak poza nielicznymi wyjątkami, stanowić może temat niejednej pracy badawczej zmierzającej do znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. W XXI w. na mapie badań historycznych nad przeszłością tych ziem nadal widnieje znacząca biała plama.

Przedkładając tę książkę czytelnikowi, chcę przedstawić dzieje Żagania oraz ziem doń przynależnych historycznie w sposób szczególny. Przedstawiona tutaj forma prezentacji przeszłości również nie jest czymś powszechnie stosowanym.

Dzieje Żagania i ziem przyległych oraz miasta, jako stolicy odrębnego księstwa w formie kalendarium, ma na celu zaprezentowanie jego bogactwa dziejowego i zakresu braków w literaturze historycznej, które winny znaleźć swoje wypełnienie.

Zakres chronologiczny książki obejmuje lata od 1202 do 1549 r. Pierwszy okres od 1202 do 1472 r. ukazuje czasy, kiedy Żaganiem jak i całą dzielnicą Śląską władali Piastowie. Okres drugi obejmuje lata od 1472 do 1549 r., kiedy Żagań jak i wszystkie ziemie księstwa znajdowały się we władaniu książąt saskich. W pierwszym przypadku jest to okres dokładnie 270 lat, a w drugim 77. Dodatkowo jeszcze, czego nie można było pominąć, ujęty jest okres przedpiastowski liczący około 500 lat, jednakże w wielu przypadkach odniesienia do zaszłych wydarzeń nie mają potwierdzenia w istniejących źródłach. Nie jest to też odosobnionym przypadkiem, bowiem okres ten dla ziem, z których ukształtowane zostało państwo Polskie, nie dysponuje z jego początków zbyt obfitym materiałem źródłowym.

Ze wstępu

ISBN 978-83-63532-39-0