Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: „Watra” śpiewa, „Watra” gra... cz. II Śpiwanki różne
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2014
Autor: 
Jadwiga Parecka
Opis: 

„...Ludzie w swoim życiu zmienili się bardzo,
zwyczajami,
wiarą przodków ledwie że nie gardzą.
Na twym brzegu dawnym śpiewem
słowik się odzywa,
a dziś śliczne nasze pieśni ledwie że kto śpiewa...”

Tak pisał przed laty w pieśni cieszyńskiej pt. „Nad Olzą” Jan Kubisz żyjący w latach 1848-1929.
Te pełne gorzkiej prawdy i wymowne słowa są i dziś aktualne.
Inny znawca i miłośnik folkloru cieszyńskiego, Karol Chmiel dodał: „Jednym z najcenniejszych a zarazem najstarszych przejawów kultury każdego narodu jest jego muzyka ludowa. Pieśń rodzima jest tak samo jak mowa ojczysta nieodłączną częścią kultury narodowej”.

Stare śpiewki bukowińskie już 45 lat śpiewa brzeźnicka „Watra” i przekazuje je swoim następcom.
W 2005 r. ukazało się wydawnictwo zatytułowane „Watra śpiewa, Watra gra. Cz. I. Kolędy i pastorałki”.
W swoich zbiorach zespół zgromadził również wiele innych pieśni. Są tu pieśni weselne, patriotyczne, żołnierskie i charakterystyczne dla folkloru bukowińskiego „tajdanki”. Gromadzone przez pół wieku materiały muzyczne i wykorzystywane na potrzeby programów artystycznych „Watry” są wyrazem szacunku i wdzięczności dla tych, którzy ten zespół przed laty tworzyli. Pielęgnując bogactwo kultury przodków pragnęli przekazać je potomnym.
Teksty utworów zawarte w zbiorku „Watra śpewa, Watra gra... Cz. II. Śpiwanki różne” zebrano w latach 1968-1975. Zapisała je współzałożycielka i kierowniczka zespołu Jadwiga Parecka. Zapisu nutowego dokonał w latach 2003-2004 muzyk, kompozytor i folklorysta bukowiński Kazimierz Smal z Kicmania.
Niech w trosce o zachowanie tradycji i kultury przodków wszystkim sięgającym po ten śpiewniczek przyświecają słowa Jana Gawińskiego:

„Nie znoście tych zwyczajów!
Co nas z wieku doszło
I z wiekiem nie ustało.
Trzeba by w wiek poszło.”

Jadwiga Parecka