Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. CZARNA DYWIZJA
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2012
Autor: 
mjr Szczepan Głuszczak, ppłk rez. Waldemar Kotula
Opis: 

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej jest największym Związkiem Taktycznym Wojsk Lądowych i jedynym o strukturze pancernej. Stacjonuje na terenie dwóch województw: lubuskiego i dolnośląskiego. Dowództwo dywizji znajduje się w Żaganiu. Obecnie do zadań 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej należy utrzymywanie oddziałów i pododdziałów w gotowości do prowadzenia operacji obronnej kraju, zarówno w układzie sojuszniczym, jak narodowym. 11 LDKPanc jest główną siłą uderzeniową Wojsk Lądowych, mogącą prowadzić walkę z przeciwnikiem w dzień i w nocy, w dowolnych warunkach atmosferycznych. Do tych zadań dywizja dysponuje dwoma brygadami pancernymi: 10. Brygadą Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa oraz 34. Brygadą Kawalerii Pancernej z Żagania. Ponadto wsparciem dla ciężkich oddziałów jest 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza, a funkcjonowanie i ciągłość dowodzenia zapewnia żagański 11 Batalion Dowodzenia. Dywizja może wykonywać zadania zaczepne jak i typowo obronne, dysponując znaczną mobilnością w trudnym terenie i dużą siłą ognia. (...)

  • WSPÓŁCZESNOŚĆ

          Czarna Dywizja

  • STRUKTURA
  • POCZET DOWÓDCÓW
  • PAMIĘĆ I HISTORIA

          Generał Stanisław Maczek – żołnierz, który nie przegrał żadnej bitwy

  • NASI POPRZEDNICY

          1 Polska Dywizja Pancerna
          1. Korpus Pancerny