Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: 50. lat temu...
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2017
Autor: 
Andrzej Miernicki
Opis: 

Właśnie mija 50 lat od powstania 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. Wydarzenie to miało ogromny wpływ na życie koleżanek i kolegów, życie naszych rodzin i nas samych. Jedyna jednostka w strukturach 11. Drezdeńskiej Dywizji Pancernej, która powstała w Żaganiu, po 22 latach funkcjonowania została w tym mieście rozformowana. Okres może nie długi, ale jakże bogaty w ogrom wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni jej istnienia.
Duża część z tych zdarzeń opisana jest w niniejszej publikacji. Pamiętamy, jak żołnierze w służbie, i pracownicy cywilni wojska w pracy, dawali codziennie dowody swojej wierności sztandarowi pułku. Okres ten charakteryzował się intensywnym szkoleniem na poligonach oraz obiektach przykoszarowych, dużą ilością ćwiczeń dzienno-nocnych, dynamiką treningów sztabowych ze środkami łączności w terenie, kontrolami i inspekcjami oraz wizytami przełożonych wszystkich szczebli. To wszystko złożyło się na wypracowanie zaszczytnego przydomka „polowy”. Było to swoiste wyróżnienie, ale i obowiązek utrzymywania „stabilnego poziomu” wykonywania postawionych zadań. Ludzie przybywali do pułku ze wszystkich stron kraju, stając się poborowymi zasadniczej służby wojskowej, która trwała dwa lata. Stan osobowy oscylował w granicach 750 osób. Swoisty podział na kadrę i żołnierzy należało „zniwelować” poprzez szkolenie, wychowanie, budowanie zaufania, wiarygodność oraz
dostrzeganie i rozwiązywanie potrzeb tych młodych ludzi, służących Ojczyźnie.
Wszyscy rozumieli i uważali za konieczne, aby dać z siebie wszystko w czasie szkolenia stacjonarnego, które skutkowało dobrymi wynikami osiąganymi w czasie szkolenia poligonowego. O sukcesach i porażkach decydowali tak przełożeni, jak i ich podwładni, gdyż tak było i tak będzie w wojsku. Wielką mądrością jednych i drugich były: budowa relacji na wzajemnym szacunku, zrozumienie celów i zadań, dzielenie się wiedzą, dawanie własnego przykładu, obiektywne wynagradzanie, a nieraz i karanie. Razem służyliśmy, razem szkoliliśmy się, razem zdawaliśmy inspekcje i kontrole, razem radowaliśmy się i smuciliśmy. W naszym pułku służyli także oficerowie i podchorążowie, którzy w przyszłości otrzymali generalskie nominacje. Mozolnie, każdego dnia, budowaliśmy pozytywną opinie o naszej jednostce. Najwyżej oceniane były sukcesy, które nasz pułk osiągał, ale były też zdarzenia, które leżą na samym dnie naszej pamięci.
(...)
To właśnie pamięć o tysiącach ludzi, którzy służyli i pracowali w tym pułku pozostanie zawsze najważniejsza i na trwale zapisze się w naszych sercach. Wielu niestety już nie ma. Odeszli na wieczną wartę. Ale to od nas zależy, czy będziemy kultywowali pamięć o nich i 3. Drezdeńskim Pułku Czołgów Średnich, którego dobre imię budowaliśmy przez lata służby i pracy. Ludzie i ich czyny będą trwały tak długo, jak długo będzie trwała pamięć
o nich. Pamięć jest podstawą budowania teraźniejszości i przyszłości. Kiedy już zabraknie ostatniego żołnierza i pracownika wojska 3. pcz pozostaną tylko spisane nasze wspomnienia. To one uczynią pamięć wieczną.

 mjr w st. spocz. Andrzej Miernicki