Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Dwie pory roku
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2013
Autor: 
Jerzy Szczególski
Opis: 

Jerzy Szczególski - od 1947 roku związany z Żaganiem. Emeryt, były żołnierz zawodowy. Działacz społeczny. Tworzy poezję o ściszonej wrażliwości. Poezja Jerzego przywołuje obraz piękna i głębokiej miłości do Boga i ludzi.

Laureat wielu konkursów poetyckich, wiersz o Janie Pawle II zdobył międzynarodowe uznanie. Poezja Jerzego nie jest brutalna. Natomiast w prozie jest bunt i walka o lepsze miejsce dla człowieka.

Dotychczas wydał dwa tomiki pt. „Wiersze o miłości” (2010 r.), „Gdzie podziały się nasze obrączki...” (2011) oraz publikował w antologiach: „Żołnierskie serce w hołdzie Janowi II” (2005 r.) i „Słowo spod Magnolii” (2011 r.).