Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: II Międzynarodowa Sztafeta Pamięci gen. broni Tadeusza Buka (Spała – Żagań 10-20 kwietnia 2012 r.)
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2012
Autor: 
chor. Daniel Sienkiewicz, por. Rafał Nowak, por. Joanna Nowakowska
Opis: 

II Międzynarodowa Sztafeta Pamięci generała broni Tadeusz Buka realizowana jest w formie powierzenia przez Ministerstwo Obrony Narodowej zadania publicznego dla Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”.
Organizatorem imprezy jest Dowódca 34 Brygada Kawalerii Pancernej pułkownik Krzysztof Pokropowicz wraz z Przewodniczącą Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” z Żagania, Urszulą Dydo. Patronat nad przebiegiem przedsięwzięcia objął Minister Obrony Narodowej.
10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem miała miejsce katastrofa samolotu prezydenckiego, w której śmierć poniosło wiele wybitnych osób, w tym gen. Tadeusz Buk.
Generał Buk w latach 2002-2005 dowodził 34 Brygadą Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego.
W 2011 r. z inicjatywy chor. Daniela Sienkiewicza i innych żołnierzy żagańskiej brygady zaplanowano sztafetę, która miała upamiętniać postać Generała oraz inne osoby, które 10 kwietnia 2010 r. zginęły pod Smoleńskiem.