Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Jubileusz 10-lecia Zespołu Górali Czadeckich „JODEŁKI” z Żagania. 2003-2013.
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2013
Autor: 
Mirosław Delost
Opis: 

Zespół Górali Czadeckich „Jodełki’ zrodził się z potrzeby serca. Chęć śpiewania i muzykowania była silniejsza od trudów organizowania Zespołu. Inspiratorami i założycielami grupy byli: Zofia i Marcin Delost. Szybko do tego grona dołączyła Maria Najdek i Aniela Garnek. Pierwsze spotkanie grupy założycielskiej połączone ze śpiewem odbyło się w lipcu 2003 roku, u Marii Najdek w domu. Wtedy określono, że w repertuarze przyszłego Zespołu będą piosenki patriotyczne, biesiadne, gwarowe Górali Czadeckich, kolędy, pastorałki i inne polskie znane ze szkół na Bukowinie. Ze względu na zdolności wokalne i ogólnomuzyczne oraz powiązania rodzinne od samego początku chciano, aby grupę tworzyły przede wszystkim osoby wywodzące się z Górali Czadeckich. Pierwszą zaproszoną do Zespołu osobą była Teresa Rewaj. Z czasem przebywały kolejne osoby... 

...

Od wielu lat bieżącymi celami Zespołu są pielęgnowanie tradycji i wiary katolickiej Górali Czadeckich, przekazywanie i zaszczepianie ich młodszym pokoleniom, promowanie kultury góralskiej i bukowińskiej, pieczołowite odtwarzanie strojów, wspieranie krewnych na Bukowinie oraz przynoszenie radości widzom podczas występów „Jodełek”. Myśląc o widowni Zespół przeplata swoje koncerty śpiewem, grą góralskiej kapeli oraz tańcami. 

...

Ze skrupulatnych zapisków wynika, że Zespół w ciągu 10 lat swojego istnienia (tj. do września 2013 roku) występował na deskach scen 152 razy. Nie liczono tylko szczegółowo kilkudniowych festiwali, na których występuje się kilka razy. Czy to dużo? Niech każdy odpowie sobie sam...