Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Kościół pw. św. Krzyża w Żaganiu. Mauzoleum książąt żagańskich, Kurlandii i Semigalii, de Valençay, de Dino. L'église de la St. Croix. Kostel sv. Kříže. Die Kreuzkirche. The Church of the Holy Cross.
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2014
Autor: 
ks. kan. Roman Litwińczuk, Adam Raciborski
Opis: 

Pierwsze wzmianki o świątyni pochodzą z końca XIII wieku. Pierwotnie znajdowała się kaplica pw. św. Wawrzyńca dla trędowatych. W 1334 roku na zlecenie księżnej żagańskiej Mechtyldy obiekt rozbudowano i podniesiono do godności świątyni pw. św. Krzyża. Od momentu budowy kościoła patronat nad tym obiektem przejęli zakonnicy kanoników regularnych św. Augustyna z Żagania. W pobliżu wzniesiono również szpital dla mieszkańców Żagania. W trakcie trwania wojen religijnych obiekt przejmują protestanci. W XVII wieku ponownie przejmują zakonnicy. Na początku XIX wieku kościół zostaje przekształcony na magazyn zbożowy dla wojsk napoleońskich. W 1844 roku Dorota de Talleyrand-Périgord odkupuje obiekt od Rady Miasta. Dorota, jako fundatorka, wprowadza szereg zmian, zatrudniając architektów Carla Versena z Berlina i Leonarda Dorsta von Schatzberga heraldyka z Ratyzbony. (...)