Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Korzenie rodu
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2013
Autor: 
Stanisława Wnukowska
Opis: 

(...) Spisałam to wszystko na pamiątkę moim dzieciom, żeby wiedziały o wszystkim, gdy mnie już nie będzie na tym świecie. Bo oni są młodzi i o tym nie wiedzą, a to co opisałam to jest świętą prawdą. Jest to jak moja spowiedź. Posłanie dla potomnych moich dzieci, wnuków i prawnuków, żeby wiedziały z jakiego rodu pochodzą i jaką ogromną krzywdę ruska komuna nam wyrządziła. Wszystkim Polakom.

Pragnę, żeby wiedziały, że korzenie naszego rodu sięgają sławetnych rodów, prawdziwych Polaków, szlachty i pokrewieństwa hrabiowskiego. Prawdopodobnie jesteśmy piątą odnogą drzewa genealogicznego rodu, za który nie możemy się wstydzić, bo rodu Kroczaków. A z niego wywodzą się kapłani, pisarz, lekarze, rzemieślnicy, kupcy oraz inni uczciwi ludzie i wierni katolicy. Byli to chrześcijanie, dla których na pierwszym miejscu była wiara, Bóg i rzetelna praca, bo jedynie poprzez uczciwą pracą można do czegoś dojść.

Warto, aby wiara i Bóg były najważniejszymi wartościami dla kolejnych pokoleń, gdyż człowiek bez wiary i Boga to hańba dla naszego rodu.