Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Mówił Paweł do Jakuba od SUŁKA Michała. Z Witowic przez Chrząchów w świat.
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2017
Autor: 
Stefan Kozak
Opis: 

Lubimy snuć wywody o losach innych osób, a o sobie i swoich najbliższych, mówimy zwykle mało i niezbyt chętnie. Życie każdego z nas jest niewielką cząstką wspaniałej historii Polaków, ale tylko wybitne, wyjątkowe osobowości zapisywane są w pamięci na trwale i na długo. Każdy z  nas  ma  swoje  miejsce  w  historii  i  to  od  nas  zależy, czy  i  jak  będziemy postrzegani, a w przyszłości wspominani. Wszystkim powinno zależeć na tym, by odchodzić co najmniej dwa razy. Pierwszy raz, gdy droga ziemskiego żywota dobiegnie końca i będzie miał kto  przejawić troskę  o  nasze  godne  rozstanie  z  tym  widzialnym  światem.  Drugie  odejście następuje z chwilą zatarcia informacji o nas w pamięci kolejnych pokoleń. (…)

Stefan KOZAK – rocznik 1956. Urodził się w Puławach, a mieszkał i wychował się w Chrząchowie, w rodzinie, z tradycją wielkiego szacunku do munduru.

Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie został żołnierzem.

W dniu 31 sierpnia 1980 roku promowany na podporucznika Wojska Polskiego. Służbę wojskową zakończył w listopadzie 2011 roku w stopniu pułkownika, jako szef logistyki 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Szczęśliwy mąż, ojciec trójki dzieci i dziadek czworga wnucząt.

Historią swoich rodzin zajmuje się niemal od 30 lat. W 2012 roku wydał biografię rodziny swojej żony pt: „SOKOŁOWSCY, korzenie i pokolenia”. Kolejną biografię o rodzinie swojej Mamy oddaje czytelnikom.