Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: POLSCE WIERNI. Noty biograficzne szprotawskich kombatantów
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2015
Autor: 
Mieczysław Pozaroszczyk, Stanisław Syrycki, Maciej Siwicki, Wiesław Chłopek
Opis: 

W 2014 r. minęła 75. rocznica wybuchu II wojny światowej – tragicznej w skutkach dla ludności świata, Europy, a szczególnie dla narodu polskiego – zaś w 2015 r. 70. rocznica jej zakończenia.

Na temat tamtych wydarzeń ukazało się w naszym kraju i poza jego granicami wiele interesujących publikacji, chociaż nie zawsze obiektywnych. Dziś z perspektywy wymienionych 75 lat charakteryzowanie tamtych wydarzeń – chociażby jak najszerzej, jak najobiektywniej – nie odzwierciedli tego, czym tak naprawdę jest wojna i jakie ona niesie skutki. Wojnę zrozumie tylko ten, kto ją przeżył...

Autorzy niniejszej publikacji pragnąc uczcić pamięć o tamtych trudnych latach, próbują, chociaż marginalnie zaprezentować zarys historyczny przyczyn i skutków ludzkich tragedii. Jednakże nadrzędnym celem autorów jest zapoznanie czytelników – zwłaszcza młodych – ze skalą trudu i bohaterstwa poniesionego przez lokalnych uczestników walk, którzy po zakończeniu działań wojennych osiedlili się ze swoimi rodzinami w dawnym powiecie szprotawskim, chociaż nie zawsze ze swej woli. Publikacja ta jest również okazją do złożenia hołdu tym, którzy nie doszli do celu i nie posmakowali wolności.

(…)

Autorzy nie oceniają i nie faworyzują żadnej postaci, ani też poszczególnych środowisk kombatanckich. Sporządzone noty powstały wyłącznie na podstawie informacji zamieszczonych przez samych kombatantów w ich ankietach (deklaracjach) członkowskich byłego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD), a obecnie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (ZKRPiBWP). Stąd też o wielu z nich nie ma szczegółowych informacji z późniejszego okresu życia i działalności zawodowej, społecznej w wolnej Ojczyźnie.

Oby oni byli już ostatnim pokoleniem w historii Polski, które tak boleśnie doświadczyło wojennego trudu, które słyszało huk bomb i pocisków, które wie, co to okopy, barykady, chłód i obozy koncentracyjne...

(…)

Prezentowana publikacja jest efektem kilkuletniej pracy autorów z dość obszernym materiałem źródłowym, ale i wielogodzinnych rozmów z różnymi osobami, środowiskami.

Autorzy

ISBN 978-83-63532-34-5