Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Powojenna historia Żarek Wielkich we wspomnieniach mieszkańców
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2017
Autor: 
Maria Dendewicz, Helena Danielska, Małgorzata Gacka
Opis: 

Spoglądanie w przeszłość, to nie tylko zaspakajanie wrodzonej człowiekowi ciekawości, ale również poznawanie interesujących fragmentów historii Żarek Wielkich. Spisanie dziejów Naszej Wsi stanowi dla nas duże wyzwanie, gdyż zdajemy sobie sprawę, że na wiele wydarzeń mieszkańcy patrzą przez pryzmat własnych przeżyć i doświadczeń z nimi związanych. Ale właśnie dlatego, że jesteśmy pierwsze, warto było się na tę odwagę zdobyć. Dzięki naszej książce, mamy nadzieję, że młode pokolenie lepiej zrozumie „dawne czasy”, osiągnięcia poprzednich pokoleń pracujących na rzecz Naszej miejscowości. A Ci, który w nich uczestniczyli wrócą do nich wspomnieniami i odnajdą na kartach tej książki siebie, członków rodzin, przyjaciół, sąsiadów, którzy już odeszli.

Książka „Powojenna historia Żarek Wielkich we wspomnieniach mieszkańców” pomyślana jest jako podróż przez dzieje jej ostatnich ponad 70 lat, czyli rozgrywających się po 1945 r. Odwiedzamy ważne jej miejsca, spotykamy ślady działalności jej mieszkańców, tych bardziej znanych i zapamiętanych, i tych zwyczajnych, często zapomnianych. Zmuszamy do zatrzymania się, do zadumy nad dokonaniami kolejnych pokoleń mieszkańców Naszej wspólnoty. Zachęcamy do nostalgii za minionymi czasami i do zawołania „Trwaj chwilo, jesteś piękna!”. Niech ta zaduma ma charakter ubogacającego pouczenia i właściwej oceny czasów powojennych i ludzi, którzy w nich żyli, pracowali, tworzyli dziedzictwo Naszej Wsi.

Niniejsza książka powstała dzięki udziałowi w konkursie ogłoszonym przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Trzebielu w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017, ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Nie posiadamy większego doświadczenia w prowadzeniu badań historycznych, a swoje opracowanie oparłyśmy na dostępnych informacjach. Pomocne w pisaniu książki okazały się wspomnienia, relacje ustne oraz źródła ikonograficzne, które udało nam się zebrać podczas wieczorków historycznych i indywidualnych spotkań z mieszkańcami Żarek Wielkich.

Drodzy Mieszkańcy, przekazujemy tę publikację w Wasze ręce, ze świadomością, że na pewno pojawiły się w niej nieścisłości lub opisy wydarzeń, które znacie w nieco innej wersji. Wszelkie uwagi, dodatkowe pozyskane informacje będą, naszym zdaniem, inspiracją do wydania kolejnych publikacji o Naszej Wsi.

W niniejszej książce opisałyśmy początki powojennego polskiego osadnictwa w Żarkach Wielkich i okolicznych miejscowościach, przybliżyłyśmy dzieje parafii rzymskokatolickiej oraz szkolnictwa. Omawiamy też życie kulturalno-sportowe oraz przedstawiamy zagadnienia społeczno--gospodarcze, które odcisnęły swój trwały ślad w dziejach Naszej Wsi. Dodatkowym atutem publikacji są kresowe wspomnienia mieszkańców Żarek Wielkich i okolic, zebrane i spisane przez młode pokolenie.

Cennym dopełnieniem całości materiału słownego jest galeria zdjęć, starych fotografii, obrazów minionego czasu zamkniętych w kadrze aparatu fotograficznego.

Mamy nadzieję, że trud włożony w przygotowanie książki pogłębi wśród mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, poczucie przywiązania do swojej Małej Ojczyzny, a przeszłość w której żyliśmy po 1945 r.
nie odejdzie w zapomnienie.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania tej publikacji.

Maria Dendewicz, Helena Danielska, Małgorzata Gacka