Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Przeżyłem sowiecką katorgę
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2015
Autor: 
Narcyz Bartoszewski-Wnukowski LEKARZ PSYCHIATRA - MAGISTER HISTORII
Opis: 

Narcyz Bartoszewski-Wnukowski – urodził się w 1930 r. w Gródku Podolskim na Kresach Wschodnich. W kwietniu 1938 roku z matką i rodzeństwem został zesłany przez władze sowieckie do miejscowości Biełyj Kałodiec koło Charkowa. W 1945 r. na „podrobionych papierach” uciekli do Polski i zamieszkali w Gliwicach. Narcyz Bartoszewski-Wnukowski po uzyskaniu wykształcenia historycznego, a następnie medycznego i specjalizacji w zakresie psychiatrii, pracował m.in. w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w pobliskim Toszku.
W 1978 r. przyszedł czas na awans i pracę w szprotawskim szpitalu. Narcyz Bartoszewski-Wnukowski prowadził poradnię zdrowia psychicznego i poradnię przeciwalkoholową. Szprotawski lekarz od początku 1980 r. był zagorzałym propagatorem i organizatorem „Solidarności”. W szpitalu był szefem związku, a w mieście jego wiceprzewodniczącym. Organizował w zakładach pracy zebrania, opowiadał co to jest „Solidarność”. 16 lipca 1985 roku został w tajemnicy poinformowany przez szprotawskiego milicjanta o leżącym na posterunku milicji rozkazie uwięzienia go, więc w obawie przed represjami, następnego dnia, wczesnym rankiem wraz z rodziną opuścił Polskę uciekając do Niemiec. Po wielu niesamowitych perypetiach i przejściach życiowych oraz urzędowym uznaniu w Niemczech polskiego dyplomu lekarza psychiatry, otrzymał pracę w Dolnej Saksonii na Północy Niemiec, w miejscowości Celle. Na emeryturze jest od 1997 r., czyli od 65 roku życia. – Myślami i sercem jestem cały czas w Polsce – opowiada. – Stale żyję jej dniem codziennym, tęsknię i śnię – lecz „starych drzew się nie przesadza”.
W 12 tomie wspomnień autor podsumowuje swoje spostrzeżenia dotyczące zsyłki na Sybir, katorgę i gehennę egzystencji, przybliża prześladowania ludności polskiej na Kresach Wschodnich podczas bolszewickiej „zarazy” oraz ukazuje własne przemyślenia o bycie i życiu codziennym ludzi w czasach sowieckiego terroru i ludobójstwa.