Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Serce w rozterce
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2017
Autor: 
Jerzy Szczególski
Opis: 

Jerzy Szczególski - Od 1947 roku związany z Żaganiem. Emeryt, były żołnierz zawodowy Wojska Polskiego, działacz społeczny i „Solidarnościowy”.
Tworzy poezję o ściszonej wrażliwości. W swoich wierszach przywołuje obraz piękna i głębokiej miłości do Boga, ludzi, Żagania oraz świata. Natomiast w prozie uwidacznia się bunt i walka o lepsze miejsce dla człowieka.
Jest laureatem wielu konkursów poetyckich. Wiersz o św. Janie Pawle II zdobył międzynarodowe uznanie.
W żagańskiej Oficynie Wydawniczej „DEKORGRAF” wydał sześć tomików poetyckich: „Wiersze o miłości” (2010 r.), „Gdzie podziały się nasze obrączki” (2011 r.), „Dwie pory roku” (2013 r.), „Ścieżki miłości” (2014 r.), „Klimaty” (2015 r.) oraz ten prezentowany, jako ostatni „Serce w rozterce” (2017 r.). Publikował także w antologiach, m.in.: „Żołnierskie serce w hołdzie Janowi II” (2005 r.) oraz „Słowo spod Magnolii” (2011 r.).
sos