Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Szkice i obrazy z dziejów 42. pułku zmechanizowanego im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2015
Autor: 
Jacek Jakubiak, Waldemar Kotula, Krzysztof Polusik
Opis: 

W marcu 2015 r. minęło 70 lat od sformowania 42. pułku zmechanizowanego, funkcjonującego od października 1945 r. do momentu jego rozformowania w 1995 r. Jednostka związana była z Żarami. Pułk wielokrotnie zmieniał struktury i nazwy. Zbliżając się do swojego półwiecza otrzymał za swojego patrona Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Przez dekady funkcjonowania z pułkiem, największym oddziałem Wojsk Polskiego stacjonującym w Żarach w latach 1945-1995, związało swoje losy wielu Polaków z różnych zakątków naszego kraju. Byli wśród nich żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową. Dzieje żarskiego pułku poprzez losy pokoleń żołnierzy, sztandarów i symboli ciekawie odzwierciedlają naszą złożoną historię, zarówno w wymiarze całego kraju, Wojska Polskiego, jak i żarskiej „małej ojczyzny”. Mimo, że nie ma już pułku, nie ma jego następców prawnych, nie ma żarskiego garnizonu…, to jednak pozostała pamięć o wojskowych kartach historii Żar kultywowana przez wielu mieszkańców miasta. Jej dowodem są arterie komunikacyjne noszące imię „42. pułku zmechanizowanego i Żarskich Saperów” oraz wiele miejsc z odciśniętym żołnierskim śladem jak chociażby ul. Bolesława Chrobrego, popularny żarski deptak, które w znacznym stopniu zostały stworzone przez żołnierzy 42. pz. Już niebawem dołączy do tego szlaku pamięci stała ekspozycja dedykowana żarskim żołnierzom w powstającym Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego.

„Szkice i fotografie z dziejów 42. pułku im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego” adresujemy do szerokiego kręgu odbiorców, zainteresowanych nie tylko historią żarskiego pułku. Ufamy, że zastosowana narracja, która wykorzystuje około 300 fotografii, w większości publikowanych po raz pierwszy, wzbogacona mini esejami i notami informacyjnymi proponuje dotarcie do pełnej świadomości własnej tożsamości. Refleksja to ważna, pokazująca jak wyraziście wpisała się historia polskiego oręża w naszą już ponad 70-cio letnią obecność w Żarach i na Dolnych Łużycach. Wśród ponad dwóch tysięcy oficerów i podoficerów zawodowych pułku, wymienionych w indeksie wieńczącym publikację, będzie można odnaleźć wielu znajomych, wrócić pamięcią do czasów, trudnych, nierozstrzygniętych dylematów, ale i do momentów istotnie kształtujących nasza wspólną tożsamość. Wędrówka przez dzieje pułku w przyjętej periodyzacji nie powinna sprawić kłopotu. Najważniejsze wydarzenia zawarte w kalendarium bogato zostały zilustrowane fotografiami pochodzącymi z wielu prywatnych archiwów, a obejmującymi minione 70-lecie.

Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat dziejów pułku proponujemy obszerny wybór bibliografii, odzwierciedlający stan badań dotyczących 42. pz, który pochodzi z różnych opracowań, m.in. autorów niniejszej publikacji. Zapraszając do wędrówki po ciekawych i złożonych dziejach 42. pz pragniemy podziękować wszystkim, którzy wsparli nas swoimi prywatnymi zasobami archiwalnymi, w szczególności byłym dowódcom: gen. dyw. Januszowi Bronowiczowi, gen. dyw. rez. Markowi Samarcewowi, płk. dypl. w st. spocz. Zygmuntowi Skotnickiemu, płk. dypl. w st. spocz. Bronisławowi Jakimowiczowi, a także płk. rez. Zdzisławowi Nowackiem, ppłk w st. spocz. Mieczysławowi Kamińskiemu, mjr. rez. Franciszkowi Łysemu, st. chor. sztab. Mirosławowi Stachowskiemu i st. chor. sztab. rez. Edwardowi Bandurze.

Specjalne podziękowania kierujemy do Haliny Goli, Marka Przedwojskiego i mjr. rez. Tadeusza Horożanieckieg, którzy przez wiele lat towarzyszą nam z obiektywami aparatów, dokumentując życie środowisk skupionych wokół orężnej historii miasta i przyczyniają się do tego, żeby czas nie zatarł śladów pamięci. Dziękujemy również Janowi Sosnowskiemu za pomoc w redakcji niniejszego opracowania.

Autorzy