Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Szlakiem bojowych tradycji 3. Brygady Pancernej
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2016
Autor: 
Wiesław Chłopek, Stefan Kozak, Andrzej Miernicki
Opis: 

11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego dziedziczy tradycje dwóch wspaniałych związków taktycznych, które doskonale oddają jej strukturalny charakter oraz przywiązanie do historii tych jednostek. 1. Polska Dywizja Pancerna oraz 1. Drezdeński Korpus Pancerny kształtowały latami dzisiejszy charakter oraz wizerunek „Czarnej Dywizji”. Dzieje wchodzących w ich skład oddziałów i pododdziałów mogłyby służyć, jako oś narracji niejednej książki, czy filmu o tematyce wojennej. Jestem bardzo dumny, że oto właśnie oddawana jest kolejna pozycja czytelnicza pochodząca od środowisk pancernych bardzo mocno związanych z Żaganiem.
Bohaterem publikacji jest tym razem 3. Brygada Pancerna, która działała w strukturach korpusu już od pierwszych dni jego powstania. Brygada, która aktywnie uczestniczyła w walkach zbrojnych, a za swoje osiągnięcia bojowe podczas II wojny światowej, m.in. w bitwie pod Budziszynem, została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy. Jej powojenne losy różnie się układały. Brygada zmieniała swoją strukturę oraz dyslokowanie na mapie garnizonów Polski. Niemniej jednak pamięć o niej przetrwała po dziś dzień. Jej tradycje kontynuują spadkobiercy z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, a konkretnie 24. Batalion Ułanów.
Wielka w tym zasługa oczywiście miłośników i członków Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich w Żaganiu. Dzięki takim aktywistom, jak płk. rez. Stefan Kozak, mjr. rez. dr Wiesław Chłopek i mjr. rez. Andrzej Miernicki pamięć o historii polskiej wojskowości i pancerniakach jest wciąż żywa i może być przekazywana kolejnym pokoleniom. Jestem przekonany, że zebrane tutaj materiały informacyjne, przekazy czy relacje świadków pozwolą pokazać jak długą i trudną drogę przeszła 3. Brygada Pancerna aż do okresu Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. 65. rocznica powołania 22. Samodzielnego Pułku Czołgów to świetna okazja, by po raz kolejny przypomnieć i odświeżyć pamięć o polskich czołgistach nie tylko z czasów wojny, ale także okresu powojennego i współczesności. Jako były dowódca „Czarnej Dywizji” oraz Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gorąco polecam tę lekturę.


Mirosław Różański
generał broni dr