Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Tradycje i współczesność 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2016
Autor: 
Robert Kwiatkowski
Opis: 

W 2016 roku obchodzimy 65. rocznicę powstania dowodzonej przeze mnie jednostki wojskowej. Dlatego postanowiłem, poprzez niniejsze wydawnictwo, ukazać jej historię oraz ludzi, którzy swoją służbą i pracą związali się z naszym oddziałem. Nasi poprzednicy, żołnierze i pracownicy wojska 26. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej i 128. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, przyczynili się do sukcesu obecnego 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Okres funkcjonowania jednostki komponuje się z najnowszymi dziejami Polski oraz Sił Zbrojnych RP.
Książka „Tradycje i współczesność 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego” chronologicznie opisuje wydarzenia z życia naszego oddziału. Prezentuje także dokonania żołnierzy i pracowników wojska jednostki. W publikacji w sposób szczegółowy opisano ostatni okres funkcjonowania pułku. Zaprezentowano jego udział w szkoleniu oraz współpracy ze społeczeństwem. Opisano także udział naszych żołnierzy w misjach wojskowych poza granicami Polski. Na stronicach książki znajdują się także informacje o połączeniu 4. Zpplot z 69. Lpplot z Leszna, które jest garnizonem o pięknej historii oręża polskiego. Prezentujemy w niej również tradycje jednostki, które łączą nas ze słowami wypisanymi na naszym sztandarze: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Nasza publikacja nie ma charakteru monografii. Jej autor, żołnierz naszej jednostki, oparł się w niej głównie na analizie kronik jednostki, informacjach prasowych, a także materiałach publikowanych na naszej stronie internetowej. Zasadnicze i owocne znaczenie posiada także praca o historii pułku, napisana na Uniwersytecie Zielonogórskim przez nieżyjącego oficera naszej jednostki, ppłk. Krzysztofa Dąbrowskiego. To właśnie Jego postać była pierwszą osobą, opisującą nasze dzieje. Dlatego między innymi Jemu dedykujemy tę pierwszą książkę o 4. Zpplot.
Niniejsze wydawnictwo adresujemy do szerokiego kręgu żołnierzy, pracowników wojska, sympatyków i przyjaciół naszej jednostki oraz osób, które interesują się najnowszą historią Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych.

Dowódca 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego

płk Mirosław Szwed