Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Współpraca partnerska Gminy Gozdnica i Gminy Hähnichen
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2012
Autor: 
Ewa Grzelak
Opis: 

We Współpracy partnerskiej gmin Gozdnica-Hähnichen przedstawione są dwie gminy leżące w środkowej Europie, w sąsiadujących ze sobą regionach: niemieckim – Kraju Związkowym Saksonia, w Powiecie Görlitz oraz polskim – Województwie Lubuskim, w Powiecie Żagańskim.
Gmina Hähnichen i Gmina Gozdnica to partnerzy wielu projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Dzięki wspólnym działaniom w uroczystościach lokalnych obu gmin poznajemy siebie wzajemnie oraz zwyczaje i tradycje panujące w gminach partnerskich. Bezpośrednie kontakty mieszkańców Gminy Hähnichen i Gozdnicy we wspólnych przedsięwzięciach i projektach przyczyniają się do niwelowania negatywnych stereotypów i uprzedzeń, budowania postaw tolerancji oraz innych postaw prospołecznych między społeczeństwami obu narodów, a także do zatarcia różnic kulturowych, nawiązywania nowych kontaktów i przyjaźni.
W polsko-niemieckim wydawnictwie Współpraca partnerska gmin Gozdnica-Hähnichen znajdziecie Państwo skrótowe informacje o Gminie Hähnichen i Gozdnicy oraz o wspólnych przedsięwzięciach i projektach realizowanych od początku współpracy partnerskiej, czyli od 2007 roku.

Wydano go jest w ramach realizacji projektu Polsko-niemiecka strona internetowa gmin partnerskich Gozdnica-Hähnichen współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – 10% z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 .

Adres strony internetowej gmin partnerskich: www.gozdnica-hahnichen.eu