Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: ZARYS HISTORII 34. BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ (1944-2015).
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2016
Autor: 
Marek Zieliński, Jan Sosnowski
Opis: 

Publikacja „Zarys historii 34. Brygady Kawalerii Pancernej (1944-2015).” w sposób chronologiczny przedstawia dzieje dowodzonej przeze mnie brygady i jest kontynuacją współczesnych dokonań żołnierzy i pracowników wojska jednej z najstarszych jednostek wojskowych w Wojsku Polskim o tradycjach bojowych. Wydanie skierowane jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy interesują się historią brygady i chcieliby zapoznać się z ciężką służbą żołnierza – pancerniaka.
Niniejsza książka stanowi bilans dokonań oraz przedstawia także ostatnie lata, które przyniosły znaczące zmiany i niewątpliwie otworzyły nową kartę w historii brygady. Jest to przede wszystkim przezbrojenie brygady w sprzęt, który do tej pory nie był na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, ale także rozwinięcie pododdziałów brygady. Niewątpliwie jest to również gest podziękowania wszystkim żołnierzom oraz pracownikom wojska, którzy swoją rzetelnością oraz tytaniczną pracą przyczynili się do tego, jak obecnie postrzegana jest Nasza Brygada. Zaangażowanie moich żołnierzy oraz wsparcie przyjaciół Naszej Brygady pozwala ufnie spoglądać na jej przyszłość.
Dziękuję wszystkim, których wsparcie pozwoliło opracować i wydać drugie wydanie historii dowodzonej przeze mnie jednostki, gdzie po raz kolejny możemy kontynuować chlubne tradycje naszych poprzedników poprzez aktualne dokonania.
Niniejsze wydanie dedykujemy żołnierzom, pracownikom wojska oraz przyjaciołom i sympatykom, związanym z 34. Brygadą Kawalerii Pancernej.


płk dypl. Krzysztof Pokropowicz
Dowódca 34. Brygady Kawalerii Pancernej
 
 

Wydanie II poprawione, zmienione i uzupełnione.

ISBN 978-83-63532-40-6