Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie. 2002-2012
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2012
Autor: 
Barbara Zwolska, Bogusława Wilczyńska
Opis: 

Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie obchodzi 60 rocznicę swego istnienia. Niniejsza opracowanie jest kontynuacją publikacji wydanej z okazji obchodów 50-lecia szkoły i obejmuje lata 2002-2012.
Ciągłość istnienia szkoły datowana jest od roku 1952, kiedy w Małomicach powstała Zasadnicza Szkoła Odlewnicza, jednak początków jej istnienia należy szukać w Bytomiu Odrzańskim, o czym piszemy we wcześniej wydanej publikacji w rozdziale poświęconym historii szkoły. Na przestrzeni lat szkoła kilkakrotnie zmieniała nazwę, swoją siedzibę, a nawet patrona. Pracowało w niej wielu nauczycieli, wychowawców, specjalistów w wielu zawodach, a przez jej mury przewinęło się tysiące uczniów (50-lat ZSZ, rozdział Historia szkoły). Ostatnie 10 lat, to czas intensywnych przemian w szkole. W tym czasie szkoła zmieniała swoje oblicze stając się nowoczesną placówką, kształcącą w zawodach, które są znakiem współczesności. Jednak to nie mury tworzą szkołę, ale przede wszystkim ludzie z nią związani. Chcemy, zatem pokazać, że Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie nie tylko kształtuje poziom wiedzy, ale też osobowość ucznia w bardzo przyjemnej atmosferze. Zmieniająca się wokół nas rzeczywistość sprawia, że uczniowie stają się bardziej wymagający wobec szkoły i nauczycieli. Przygotowując się do wejścia w dorosłość są radnymi Młodzieżowej Rady Miasta, wypowiadają się w ważnych dla szkoły sprawach, biorą udział w różnych projektach i akcjach. Nasi uczniowie biorą też udział w wielu konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach, zdobywając nagrody i zajmując wysokie miejsca. Niniejsza broszura jest podsumowaniem minionych 10 lat, a także odzwierciedleniem tego, co obecnie dzieje się w szkole. Mamy nadzieję, że czytelnicy, będący absolwentami ZSZ, będą mogli odnaleźć się na łamach tej publikacji oraz dostrzec zmiany, jakie zaszły w szkole.