Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: ZESZYTY ŻAGAŃSKIE NR 12
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2015
Autor: 
(Red.) dr Wiesław Chłopek (przewodniczący), Jacek Jakubiak, Marek Łazarz, Zbigniew K. Popiel, Marian R. Świątek, Wanda Winczaruk, Robert W. Zarzycki (z-ca przewodniczącego).
Opis: 

Marian R. Świątek, Zarys dziejów książęcej szkoły średniej dla chłopców do 1945 r.
Janina Jurga, Z kart historiiPublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu.
Zbigniew K.Popiel, Dzwony w gminie wiejskiej Żagań.
Stanisław Byczkowski, Kamienne ślady przeszłości. Park Książęcy w Żaganiu.
Bogdan Aleksander, Dwudziesty dziewiąty w latach 1944-1950, część 2 (ostatnia).
Wilhelmina Tryłowska, Wspomnienia nauczycielki z Jabłonowa (1945-1946), część 2 (ostatnia).
Marek Łazarz, Pomnik Ofiar Stalagu VIII C.
Dariusz Szymanowski, Robert Kmieć, Wykorzystanie metod geofizycznych w badaniach przebiegu tuneli ucieczkowych na terenie Stalagu Luft 3.
Wanda Winczaruk, Mój alfabet żagański (część 7). Adam Stawczyk.
Wiesław Chłopek, Z kart historii żagańskich orkiestr wojskowych. Tamburmajor Kazimierz Pawłowski (1912-1988).
Jerzy Horyń, Cmentarze i pomniki Świętoszowa – miejsca o szczególnym rodowodzie historycznym.

ISSN 1644-8588