Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: ZESZYTY ŻAGAŃSKIE Nr 7
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2013
Autor: 
(Red.) dr Wiesław Chłopek (przewodniczący), Antoni Budziłło, Jacek Jakubiak, Jarosław Krzystoń, Marek Łazarz, Zbigniew K. Popiel, Marian R. Świątek, Wanda Winczaruk, Robert Zarzycki (z-ca przewodniczącego).
Opis: 

We wrzeuniu 2013 roku, po długiej przerwie, trafia do Waszych rąk nowy numer Zeszytów Żagańskich, który jest kontynuacją numerów wydawanych w latach 2002-2005. Wydawcą Zeszytów było wówczas Towarzystwo Żagańskie, którego członkowie byli nie tylko inicjatorami, ale także autorami większości artykułów o zróżnicowanej tematyce. Dominowały przede wszystkim artykuły z zakresu historii regionalnej, a także problematyki kulturalnej, społecznej, wspomnieniowej, itp. W sumie napisanych zostało blisko 90 artykułów.
Zeszyty Żagańskie trafiały nie tylko do Waszych rąk, ale również do turystów odwiedzających nasze miasto, do uczestników uroczystości państwowych i wojskowych, w tym także do weteranów walk z okresu II wojny światowej, żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej i 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP. Wiele egzemplarzy zostało dostarczonych, czy też wysłanych za granicę, np. do Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, czy nawet Stanów Zjednoczonych i Kanady. Nie ukrywamy, że byliśmy z tego faktu bardzo dumni, co jednocześnie mobilizowało nas do dalszej pracy. Chcemy podkreślić, że dotychczasowe Zeszyty były przygotowywane społecznie przez członków Towarzystwa Żagańskiego i wspierające ich osoby, którymi najczęściej byli nauczyciele szkół żagańskich. Nikt z nas nie otrzymywał z tego tytułu żadnych profitów. Numery te były finansowane przez państwa Wiesławę i Jana Martyniaków. Bez ich pomocy i wsparcia wiele ciekawych informacji z dawnego i współczesnego życia miasta i najbliższych okolic nie mogłoby ujrzeć światła dziennego. Bardzo im za to dziękujemy.
Wróćmy jednak do okoliczności wydania siódmego numeru Zeszytów Żagańskich.
Nowym wydawcą jest Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, a w zasadzie społeczna Rada Muzeum Obozów Jenieckich. Nadmienić należy, iż udział w jej pracach biorą również niektórzy członkowie Towarzystwa Żagańskiego. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych do budżetu Muzeum Obozów Jenieckich przeznaczonych na wykonanie tego typu publikacji, nowy numer Zeszytów trafia do Waszych rąk.
W tym numerze Zeszytów Żagańskich znajduje się 12 artykułów o zróżnicowanej tematyce historyczno - społecznej. Ma on 96 stron i wydany został w nakładzie 1 000 egzemplarzy. Zeszyty będzie można kupić w Muzeum Obozów Jenieckich i w żagańskich księgarniach. Autorami tekstów są lokalni historycy, regionaliści i pasjonaci, którzy za swoje prace, tak jak to było wcześniej, nie otrzymują honorariów. Całkowity dochód uzyskany z ich sprzedaży zasili budżet Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.
Redakcja Zeszytów Żagańskich zaprasza wszystkich chętnych do współpracy. Propozycje tematów prosimy wysyłać na adres muzeum: muzeum@um.zagan.pl
Mamy nadzieję, że nowy numer zostanie przez Was przyjęty pozytywnie.
Redakcja