Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: ZESZYTY ŻAGAŃSKIE Nr 9
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2014
Autor: 
(Red.) dr Wiesław Chłopek (przewodniczący), Antoni Budziłło, Jacek Jakubiak, Jarosław Krzystoń, Marek Łazarz, Zbigniew K. Popiel, Marian R. Świątek, Wanda Winczaruk, Robert Zarzycki (z-ca przewodniczącego).
Opis: 

Spis treści Zeszytów Żagańskich nr 9 / 2014

 • Marian R. Świątek, Historia żagańskich przedmieść. Dziwiszowa
 • Zbigniew K. Popiel, Zabytkowe dzwony w gminie Brzeżnica
 • Jakub Maciej Łubocki, Zespół epitafiów kościoła pw. Świętego Krzyża w Żaganiu (cześć 2)
 • Roman Haczkiewicz, Miejsca pochówku ostatnich książąt żagańskich
 • Michał Wasilewski, Bojowym szlakiem 1 Korpusu Pancernego. Niezapomniany dzień nad Nysą (wspomnienia)
 • Wiesław Chłopek, Żołnierskie życiorysy. Oni walczyli nad Odrą i Nysą Łużycką.
 • Wojciech P. Zarzycki, Wyzwania powiatu (nie tylko) żagańskiego
 • Wanda Winczaruk, Mój alfabet żagański (część 4)
 • Robert Zarzycki, Od „Czytadełka” do „Gazetonu”
 • Wioleta Sosnowska, Projekt o niedźwiedziu Wojtku i żołnierzach 2 Korpusu Polskiego
 • Marek Łazarz, 70. Rocznica Wielkiej Ucieczki
 • Daniel Sienkiewicz, „Sztafeta Pamięci generała broni Tadeusza Buka”