Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Żaganiu 1981-2014
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2014
Autor: 
Wiesław Chłopek, Romuald Guzenda, Bogdan Sztuba
Opis: 

Oddajemy do rąk Czytelników książkę wydaną z inicjatywy Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Żaganiu.
Autorzy niniejszej publikacji pragnęli nie tylko utrwalić w formie zapisu kronikarskiego ważniejsze fakty i wydarzenia związane z działalnością żagańskiej organizacji w 33-letnim okresie jej istnienia, ale możliwie szeroko spopularyzować to wszystko, co jej członkowie na przestrzeni tych lat, ofiarną służbą i społeczną pracą dla swojej „Małej Ojczyzny”, zapisali na kartach Związku. Intencją autorów było również ukazanie roli organizacji w kształtowaniu postaw patriotycznych i tożsamości z 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, gdzie „biło i nadal bije pancerne serce Polski”.
Nasi członkowie, którzy służyli w żagańskim garnizonie, oddając energię i zapał swoich młodych lat, dzisiaj z dumą patrzą na dokonania i rozwój garnizonu oraz na kontynuowanie i pielęgnowanie tradycji wojskowych 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego i 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka.
Wydanie książki zbiega się z przypadającą w tym roku 70. rocznicą powstania 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP, dlatego też autorzy pokazali wydarzenia łączące Korpus i 11. Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej oraz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Początek tych więzi sięga pól bitewnych pod Budziszynem, Dreznem i Mielnikiem, skąd żołnierze Korpusu przybyli do Żagania, stając się trzonem kadry dowódczej tego garnizonu.
Nie jest to na pewno książka w pełni oddająca 33-letni trud i wysiłek oraz zaangażowanie prawie 400 członków organizacji na rzecz umacniania obronności kraju. Niemniej, jako pierwsze tak szeroko traktujące temat opracowanie, daje całkowity obraz dziejów żagańskiej organizacji skupiającej żołnierzy rezerwy.
Kończąc, pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do wydania tej książki.
Dziękuję zespołowi autorskiemu za włożony trud i wysiłek w zebranie i opracowanie materiału. Dziękuję także za zrozumienie potrzeby upowszechnienia i sfinansowania niniejszego opracowania wszystkim sponsorom.


PREZES
ppłk rez. Mieczysław Kupczyk