Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Szara energia
Rok wydania: 2014
Autor: Konrad Obrok
Tytuł: Ścieżki miłości
Rok wydania: 2014
Autor: Jerzy Szczególski
Tytuł: Dwudziesty dziewiąty w obiektywie.
Rok wydania: 2014
Autor: Bogdan Aleksander, (red.) Henryk Borecki, Edward Derylak, Marek Kwiatkowski.
Tytuł: ZESZYTY ŻAGAŃSKIE Nr 9
Rok wydania: 2014
Autor: (Red.) dr Wiesław Chłopek (przewodniczący), Antoni Budziłło, Jacek Jakubiak, Jarosław Krzystoń, Marek Łazarz, Zbigniew K. Popiel, Marian R. Świątek, Wanda Winczaruk, Robert Zarzycki (z-ca przewodniczącego).
Tytuł: „Watra” śpiewa, „Watra” gra... cz. II Śpiwanki różne
Rok wydania: 2014
Autor: Jadwiga Parecka
Tytuł: IV. Sztafeta Pamięci gen. broni Tadeusza Buka.
Rok wydania: 2014
Autor: chor. Daniel Sienkiewicz
Tytuł: Kościół pw. św. Krzyża w Żaganiu. Mauzoleum książąt żagańskich, Kurlandii i Semigalii, de Valençay, de Dino. L'église de la St. Croix. Kostel sv. Kříže. Die Kreuzkirche. The Church of the Holy Cross.
Rok wydania: 2014
Autor: ks. kan. Roman Litwińczuk, Adam Raciborski
Tytuł: Cela śmierci. *** Orchidea. OPOWIADANIA.
Rok wydania: 2014
Autor: Anna Jeżewska
Tytuł: Punkt widzenia
Rok wydania: 2014
Autor: Narcyz Bartoszewski - Wnukowski LEKARZ PSYCHIATRA - MAGISTER HISTORII
Tytuł: Jak niedźwiedź Wojtek został polskim żołnierzem (Prawdziwa historia niedźwiedzia - żołnierza 2. Korpusu Polskiego). Come l'orso Wojtek è diventato soldato. (La vera storia dell'orso - soldato del II Corpo di Armata Polacco). PL/IT
Rok wydania: 2014
Autor: (red.) Wioletta Sosnowska, Angela Riccomi

Strony